Ochrona środowiska, ścieżka: Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa

"Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz".
Albert Einstein

Innowacyjna specjalność realizowana

w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego

 

W ramach kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA ścieżka kształcenia Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa wybierana jest po pierwszym roku studiów. W trakcie trwania studiów będziesz miał szansę sprawdzić swoją wiedzę w zakresie praktycznym w trakcie odbywania trzymiesięcznej praktyki w firmach i instytucjach związanych z wybraną ścieżką.

Tę ścieżkę o profilu praktycznym polecamy osobom, które:

 • zainteresowane są stanem środowiska przyrodniczego i jego ochroną;
 • chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie geograficznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych podstawach funkcjonowania środowiska;
 • chcą zdobyć wiedzę niezbędną do podejmowania zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska;
 • pragną nauczyć się rozwiązywania problemów związanych z zamieszkiwaniem ludności, gospodarką i ochroną wód, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło i energię oraz gospodarowaniem terenami zielonymi;
 • zainteresowane są procesami technologicznymi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a także planowaniem i projektowaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • w przedsiębiorstwach usług komunalnych i miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania miasta;
 • w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej;
 • w obiektach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;
 • w wydziałach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej na różnych szczeblach administracyjnych;
 • w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • w firmach audytorskich, konsultingowych, projektowych, instalacyjnych, handlowych i usługowych działających w obszarze szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska .

Ścieżka kształcenia wybierana jest po pierwszym roku studiów. W trakcie trwania studiów będziesz miał szansę sprawdzić swoją wiedzę w zakresie praktycznym w trakcie odbywania trzymiesięcznej praktyki w firmach i instytucjach związanych z wybraną ścieżką.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej