Matematyka z informatyką

 

  • Studia nauczycielskie

 

Poziom i profil kształcenia: studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, licencjackie.

 

Studia pierwszego stopnia Matematyka z informatyką przygotowują do zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, który sprosta wymaganiom współczesnej szkoły i wyzwaniom cywilizacyjno-technologicznym  XXI wieku. 

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kluczowych działów matematyki i informatyki. Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, poprawne rozumowanie oraz podać przykłady pozwalające obalić błędne hipotezy i niepoprawne wnioskowania. Stosuje zdobytą wiedzę w zagadnieniach praktycznych, w tym w rozwiązaniach nietypowych i niestandardowych zadań konkursowych i olimpijskich. Umie powiązać matematykę i informatykę z zagadnieniami realizowanymi w szkole. Wykorzystuje odpowiednie programy komputerowe do wizualizacji pojęć, zależności i rozwiązywania problemów praktycznych. Dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne, do rozwiązywania zadań różnego typu, również w warunkach nie w pełni przewidywalnych. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym.

Absolwent jest dobrze przygotowany do samodzielnego doskonalenia i rozszerzania swojej wiedzy w dyscyplinach matematyka i informatyka. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę z podstaw pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym dydaktyki matematyki i informatyki, zgodną ze standardami kształcenia nauczycieli. Jest przygotowany do pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. 

Absolwent nabywa wszystkie efekty zgodne ze standardami kształcenia uzyskując umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych nowoczesnej szkoły XXI wieku.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie nauczania matematyki i informatyki, po których uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej