Informatyka (inż.), ścieżka: Programowanie aplikacji webowych

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm
Kaliop Poland oraz OptiNav, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

  • Studia inżynierskie (3,5 -letnie)
W ramach kierunku INFORMATYKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia (po 1 semestrze studiów):
  • Programowanie aplikacji webowych
  • Programowanie w inżynierii
  • Analiza danych w Business Intelligence (SOA)

Na studiach zostaniesz przygotowany do:

  • do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych;
  • zdobędzie umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem, będzie umiał zorganizować pracę ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, dostępnych narzędziach i technologiach;
  • realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient - serwer.

Student zapozna się także z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne  z dziedziny nauk technicznych i informatyki.

Co po studiach?

     ABSOLWENCI ścieżki kształcenia po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów.

     Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej