Dietetyka

 • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

Studia z możliwością wyboru bloku zajęć związanych z:

 • dietetyką kliniczną (m.in. żywienie kliniczne, żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, nowe trendy w żywieniu i dietetyce, diety alternatywne),
 • edukacją zdrowotna (m. in. edukacja żywieniowa, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, programy zdrowotne, edukacja terapeutyczna),
 • dietetyka sportowa (m. in. żywienie w sporcie, trening zdrowotny, aktywność fizyczna w terapii nadwagi i otyłości).

Wzrost częstości występowania otyłości i innych chorób dietozależnych oraz rosnące zainteresowanie społeczeństwa zdrowym odżywianiem sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia i dietetyki.

Dietetyk to specjalista ochrony zdrowia, który posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie.  Absolwent dietetyki będzie przygotowany m. in. do oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również na organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku oraz stanu zdrowia, jak również prowadzenia edukacji żywieniowej w różnych grupach społecznych.

Studia prowadzone są w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, który posiada wieloletnie doświadczenie oraz niekwestionowany dorobek dydaktyczny. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną oraz symulacyjną.

 Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe)  prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki w specjalistycznych laboratoriach oraz w licznych placówkach szkolenia praktycznego.

        

Absolwent kierunku dietetyka uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu dietetyki oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co daje mu podstawy do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, a także do działania w ramach zespołów terapeutycznych.

  Zdobyte wykształcenie w ramach tego kierunku umożliwia podjęcie pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach żywieniowych i dietetycznych;
 • poradniach chorób metabolicznych;
 • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriach i domach opieki;
 • placówkach sportowych;
 • placówkach doradztwa żywieniowo - dietetycznego;
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent kierunku dietetyka przygotowany jest do kształcenia ustawicznego, ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

 

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku dietetyka

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku dietetyka.

Orzeczenia należy przedstawić w sekretariacie Katedry Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej   w terminie do – 30 września 2024 roku.

Na kierunkach medycznych zajęcia praktyczne i praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, w związku z czym studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w nich procedur i regulaminów wewnętrznych, m.in. dotyczących szczepień oraz stosowania odzieży ochronnej. Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłym w mowie oraz piśmie (certyfikat min. B2/polskie świadectwo dojrzałości).

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk o Zdrowiu mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej