Dietetyka

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych
  • Studia z możliwością wyboru bloku zajęć związanych z: dietetyką kliniczną (m.in. leczenie ziołowe, dietoterapia chorób, żywienie w alergiach, żywienie kliniczne), edukacją żywieniową oraz nowymi trendami w żywieniu i dietetyce

 

Wzrost częstości występowania otyłości i innych chorób dietozależnych oraz rosnące zainteresowanie społeczeństwa zdrowym odżywianiem sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia i dietetyki.

Dietetyk to specjalista ochrony zdrowia, który posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie.  Absolwent dietetyki będzie przygotowany m. in. do oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również na organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku oraz stanu zdrowia, jak również prowadzenia edukacji żywieniowej w różnych grupach społecznych.

Studia prowadzone są w Akademii Pomorskiej w Słupsku, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz niekwestionowany dorobek dydaktyczny. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną oraz symulacyjną.

 Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe)  prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki w specjalistycznych laboratoriach oraz w licznych placówkach szkolenia praktycznego.

        

Absolwent kierunku dietetyka uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu dietetyki oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co daje mu podstawy do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, a także do działania w ramach zespołów terapeutycznych.

  Zdobyte wykształcenie w ramach tego kierunku umożliwia podjęcie pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
  • poradniach żywieniowych i dietetycznych;
  • poradniach chorób metabolicznych;
  • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriach i domach opieki;
  • placówkach sportowych;
  • placówkach doradztwa żywieniowo - dietetycznego;
  • instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent kierunku dietetyka przygotowany jest do kształcenia ustawicznego, ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

 

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku dietetyka

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku dietetyka.

Orzeczenia należy przedstawić w Instytucie Nauk o Zdrowiu w terminie do – 30 września 2023 roku.

 

Na kierunkach medycznych zajęcia praktyczne i praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, w związku z czym studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w nich procedur i regulaminów wewnętrznych, m.in. dotyczących szczepień oraz stosowania odzieży ochronnej. Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłym w mowie oraz piśmie (certyfikat min. B2/polskie świadectwo dojrzałości).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej