HR Menedżer

Katedra Zarządzania w Uniwersytecie Pomorskim zaprasza na studia podyplomowe "HR menedżer". Nowy program studiów łączy kluczowe treści poprzednich edycji studiów pt. Menedżer kadr i Płac oraz Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources oraz wzbogaca je o nowe elementy.
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7 (II piętro, pok. 72)
76-200 Słupsk
tel.: (59) 306 76 04
e-mail: sekretariat.ibiz@upsl.edu.pl 

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) pracujących lub ubiegających się o pracę w różnego rodzaju strukturach zarządzania zasobami ludzkimi, jak również do osób zatrudnionych na innych stanowiskach specjalistycznych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje profesjonalne na obszar nowoczesnych metod i technik HR.

 

Program studiów powinien szczególnie zainteresować menedżerów ds. kadr, specjalistów ds. kadrowo-płacowych i specjalistów ds. zasobów ludzkich, którzy planują zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia trwają dwa semestry. W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

 

Semestr I

 • Prawo pracy w polityce kadrowej
 • Ochrona danych osobowych i prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Role i zadania HR w organizacji
 • Strategie personalne
 • Narzędzia pracy HR menedżera
 • Systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe
 • Zarządzanie projektami HR
 • Kompetencje HR menadżera

 

Semestr II

 • Obowiązki pracodawcy  wobec ZUS
 • Zarządzanie płacami
 • Podatki od osób fizycznych  i prawnych
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie coachingowe
 • Seminarium dyplomowe

 

Słuchacz studiów nabędzie:

 • celowo zdefiniowany zestaw wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych w pracy nowoczesnego menedżera HR, niezbędny dla rozumienia współczesnych procesów biznesowych i zarządzania strategicznego
 • umiejętność planowania, organizowania, oceniania i kontrolowania procesów kadrowych w zakładzie pracy z pozycji specjalisty zatrudnionego w dziale kadr i płac, jak i pracy w warunkach samo-zatrudnienia poprzez model współpracy biznesowej w ramach HR partneringu z różnymi organizacjami
 • praktyczne umiejętności kadrowe: m.in. w zakresie naliczeń i rozliczeń płacowych i podatkowych, wykonywania czynności kadrowych zgodnie z wymogami prawa, w tym – przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)
 • praktyczne umiejętności zarządzania personalnego: m.in. umiejętności doboru strategii personalnych (rekrutacji/selekcji, oceniania, motywowania, itp.) zgodnych ze strategią rozwoju organizacji, umiejętność zarządzania projektami HR, marketingiem personalnym oraz programami rozwojowymi ZZL.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej