Bezpieczeństwo Narodowe, ścieżka: Kryminologia z kryminalistyką

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia) są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Kryminologia z kryminalistyką

Cel kształcenia

Przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np.: Policja, kuratorzy, Służba Więzienna, pracownicy społeczni), a także w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem analizy kryminologicznej zjawisk patologii społecznych oraz przestępczości kryminalnej, a także praktycznego stosowania techniki kryminalistycznej.

Możliwości zatrudnienia

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, w Służbie Więziennej, w Policji; w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i w Centrach Interwencji Kryzysowej, w ośrodkach pomocy społecznej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego

  • kryminologia (podstawy kryminologii, podstawy wiktymologii, patologie społeczne, przestępczość);
  • kryminalistyka (podstawy kryminalistyki, technika i taktyka kryminalistyczna);
  • wybrane zagadnienia prawa (prawo karne materialne, prawo karne procesowe).

Dodatkowe informacje

  • absolwent ścieżki kształcenia uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
  • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
  • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Uniwersyteckie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
  • zajęcia odbywają się przy współudziale specjalistów z zakresu kryminologii i kryminalistyki z Polski i zza granicy.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej