Administracja, ścieżka: Administracja skarbowa

  • Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

W ramach kierunku Administracja (studia drugiego stopnia) są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa

Ścieżka kształcenia wybierana jest po pierwszym roku studiów.

Podstawowe cele kształcenia na kierunku „Administracja” drugiego stopnia to:

  • pogłębienie i poszerzenie stopnia przygotowanie absolwentów do pracy w administracji samorządowej, rządowej i gospodarczej, (także pracy urzędniczej w instytucjach pozarządowych i niepublicznych). W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej;
  • przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji urzędnika, do prawidłowego, sprawnego wykonywania zadań związanych z jego pracą w instytucjach publicznych oraz na stanowiskach w instytucjach niepublicznych.

Administracja skarbowa nastawiona jest na wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne w zakresie wykładni i stosowania ogólnego i szczególnego prawa podatkowego, w tym również w zakresie rachunkowości. Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje pozwalające na sporządzanie i wypełnianie deklaracji podatkowych, tworzenie pism w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym, a także ustalanie i określanie wysokości zobowiązań podatkowych.

 

Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do roli pracowników organów podatkowych (wyposażeni odpowiednio w wiedzę o ich funkcjonowaniu), zarówno państwowych jak i samorządowych, a także zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Absolwenci kierunku będą dodatkowo zdolni do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, mając przy tym odpowiednie umiejętności do wyboru optymalnej formy jej prowadzenia (zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym), wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej