Psychologia, ścieżka: Psychologia wspomagania rozwoju

 

Głównym celem kształcenia na kierunku JSM Psychologia o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwenta posiadającego gruntowną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnienia aktywnej roli zawodowej w społeczeństwie, zgodnie z określonymi standardami etycznymi.

Absolwent kierunku JSM Psychologia o profilu praktycznym dysponuje:

  • zaawansowaną wiedzą psychologiczną z zakresu psychologii wspomagania rozwoju, służącą pogłębianiu kompetencji merytorycznych w wybranym obszarze psychologii.
  • umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do stosowania wiedzy teoretycznej w diagnostyce, profilaktyce, terapii i pomocy psychologicznej.
  • kompetencjami społecznymi umożliwiającymi mu rozumienie współczesnego świata i swojego miejsca w nim oraz konieczności permanentnego rozwoju i doskonalenia. 

Absolwent kierunku JSM Psychologia o profilu praktycznym posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa w:

  • placówkach ochrony zdrowia,
  • placówkach pomocy społecznej,
  • instytucjach penitencjarnych,
  • przedsiębiorstwach,
  • urzędach państwowych i samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych.

Absolwent może także podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto może kontynuować edukację na studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, może także ubiegać się o stanowisko nauczyciela-psychologa w placówkach oświatowych.

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

 

Szczegółowe zasady przeliczania punktów maturalnych na punkty rankingowe są dostępne w zakładce REKRUTACJA -> DOKUMENT REKRUTACYJNY

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej