Filologia rosyjska, ścieżka: Filologia rosyjska z językiem ukraińskim

 

W ramach kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska z językiem ukraińskim

Treści kształcenia realizowane w ramach ścieżki sprzyjają doskonaleniu umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem rosyjskim i ukraińskim w różnych sferach komunikacji. Program studiów obejmuje zagadnienia dyskursu międzykulturowego, współczesnego procesu literackiego, problematyki translacji w obrębie obu języków, sprzyjając systematyzacji i pogłębieniu wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej. Student zdobywa wysokie kompetencje językowe – znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i w odniesieniu do języka ukraińskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu najnowszej literatury rosyjskiej i ukraińskiej, dyskursu kultury współczesnej, teorii i metodologii badań literackich oraz lingwistycznych przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego i ukraińskiego jako formy przygotowania do pracy w warunkach biegłej komunikacji obcojęzycznej w sektorze prywatnym i państwowym, również w zakresie tłumaczeń i redakcji tekstów. Ścieżka pozwala ponadto na podjęcie pracy w biurach, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej