Stosunki międzynarodowe, ścieżka: Studia nad konfliktami międzynarodowymi

W ramach kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia drugiego stopnia) są do wyboru 2 ścieżki kształcenia (wybierane po 1 semestrze):

  • Studia nad konfliktami międzynarodowymi
  • Europeistyka

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe posiadają  pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, z zakresu polityki i administracji, bezpieczeństwa, socjologii, ekonomii i prawa, w celu wykorzystania w  pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie, efektywnego komunikowanie się, negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie. Potrafią zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz w zakresie stosunków międzynarodowych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiadają umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe są gruntownie przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

 Absolwenci w zakresie „studia nad konfliktami międzynarodowymi” będą  gotowi do podjęcia pracy w instytucjach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w placówkach międzynarodowych, w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP,  formacjach i służbach realizujących zadania obronne i ochronne oraz podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu bezpieczeństwa państwa. We wszystkich jednostkach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym europejskich, w których wymagana jest umiejętność dokonywania analizy genezy, przebiegu i skutków konfliktów międzynarodowych w różnych regionach świata oraz zdolność oceny sytuacji międzynarodowej na szczeblu globalnym i regionalnym.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe  zainteresowane karierą w dyplomacji oraz spełniające wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej mają możliwość być przyjętymi na aplikację dyplomatyczno-konsularną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po zakończeniu której będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej